Zapper; Generator

Podczas tego zabiegu wykonuje się tak zwane zappowanie ( zap -z ang. slang .
„ zaatakować, zabić, zniszczyć”) czyli poddawanie patogenów  działaniu prądem elektrycznym o określonej częstotliwości  w celu wprowadzenia ich w rezonans . Zjawisko to uniemożliwi kontynuowanie procesów życiowych bądź ich całkowity  rozpad .

Genrator Zappa

Częstotliwości patogenów

 

Żywe istoty emitują fale na różnych częstotliwościach, zwanych pasmami częstotliwości. Kiedy organizm dojrzewa, jego pasmo częstotliwości zawęża się, natomiast po śmierci pozostaje czasem tylko pojedyncza częstotliwość.

Większość organizmów wymienionych w dalszej części rozdziału można kupić na gotowych preparatach mikroskopowych. Pomimo że są martwe, zachowują pasmo częstotliwości o szerokości 5 KHz. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że generator użyty do testów miał zasięg tylko do 100kHz i użyto większego napięcia niż to było konieczne.

Jeśli ten sam test zostanie przeprowadzony po kilku dniach przez tę samą osobę na tym samym sprzęcie, rezultaty w 90% będą identyczne (margines błędu wyniesie 1%). Nie wiadomo, dlaczego pozostałe 10% wyników nie będzie identyczne. Można jednak zauważyć, że wyniki testów robionych w różnych porach roku przez różne, a nawet te same osoby, mogą się wahać w granicach 3 KHz (jest to wciąż mniej niż 1% błędu).

Niektóre preparaty mają więcej niż jedno pasmo. Może to być cecha charakterystyczna danego organizmu albo na preparacie może znajdować się jeszcze inny, nie zauważony organizm.

Puste miejsca w tabelkach oznaczają organizmy, których preparaty są dostępne, ale których pasmo częstotliwości nie zostało określone.

 

Pasma częstotliwości rodzin organizmów

 

Częstotliwość pleśni

 

Pleśni

KHz

Aflatoksyna

177,188

Cytochalasyna B

77,91

Sporysz

295

Griseofulwina

288

Sorg syrop

277

Sterigmatocysta

88, 96, 133, 126

Zearalenon

100

Śluzowce

KHz

Argyria

81

Lycogala

126

Stemonitis

211

 

Bakterie i wirusy

 

Łącznie z miejscami, w których można je najczęściej znaleźć.

 

Niska czest.

(KHz)

Wysoka czest.

(KHz)

Przy użyciu

generatora przez 3 minuty

Acetobacter aceti

Actinomyces [promieniowiec]

Adenowirus

393

393

393

Adenowirus (drugie pasmo)

371.45

386.9

Agrobacterium tumefaciens

Alcaligenes faecalis

Alpha streptococcus

369.75

385.4

380, 375

Azobacter chroococcum

Bacillus anthracis [laseczka wąglika]

393.5

398.05

395, 364, 368

Bacillus anthracis (drugie pasmo)

363.2

365.3

Bacillus anthracis (trzecie pasmo)

359.4

370.5

Bacillus anthracis, zarodki

391.45

386.95

388

Bacillus cereus

373.65

375.85

374.5

Bacillus megaterium

Bacillus sterothermophilus

Bacillus subtilis, zarodki

Bacillus subtilis, odmiana czarna

371.85

387.1

385, 380, 375

Bacteroides fragilis (drugie pasmo)

325.7

326

Bacteroides fragilis;

znajdowane wraz z glistą ludzką

324.3

325

325

Bakterie śluzowe, ciała owocowe

416.05

418.75

417.5

Bakterie śluzowe

362.4

357.6

360

Beta streptococcus (zęby)

380.6

387.4

385

Blepharisma

405.65

407.45

406.5

Bordetella pertussis

[pałeczka krztuśćca] (zęby); koklusz

329.85

332.25

331

Borellia burgdorferi; borelioza z Lyme

378.95

382

380

Branhamella (Neisseria) catarrhalis

(ma przerwę na 398 kHz)

394.9

396.7

396

Brucella abortus [pałeczka ronienia bydła]

Campylobacter, wymaz płodowy

365.3

370.6

368

Campylobacter pyloridis

352

357.2

355

Candida albicans [bielnik biały],

czysty proszek; (drożdże spożywcze)

384.2

388.4

386

Candida robusta

Caulobacter vibrioides

Chlamydia pneumoniae (płucna)

382,5

Chlamydia psitacy (ptasia)

382

Chlamydia trachomatis (oczy,narządy )

379.7

383.95

381

Clostridium acetobutylicum

382.8

391.15

389, 384

Clostridium botulinum

[laseczki jadu kiełbasianego] (zęby);

powoduje zatrucie pokarmowe

361

364.55

362

Clostridium perfringens

[laseczka zgorzeli gazowej]

Clostridium perfringens, zarodek

394.2

398.1

396

Clostridium septicum

[laseczka septyczna]

362.05

365.6

364

Clostridium sporogenes

Clostridium tetani (zęby); powoduje tężec

Corynebacterium diptheriae [maczugowiec]

błonicy (zęby); powoduje błonicę

340

344

342

Corynebacterium pseudodiphthericum

[maczugowiec rzkomobłoniczy]

Corynebacterium xerosis

[maczugowiec skóry]

315.65

316.8

316

Coxsackie, wirus B1;

znajdowany z Bacteroides fragilis

360.5

366.1

364

Coxsackie, wirus B4;

znajdowany z Bacteroides fragilis

361.45

363.7

362.5

Coxsackie, wirus B4 (drugie pasmo)

363.9

364.9

Crithidia fasciculata

Cytomegalovirus (CMV)

[wirus cytomegalii], antygen

408.35

410.75

409

Cytophaga rubra

428.1

432.2

430

Diplococcus diphtheriae

357.95

364

361

Diplococcus pneumoniae

351.65

368.45

365, 360

Eikanella corrodens

379.5

384.3

382

Enterobacter aerogenes, bakterie jelitowe

374

374

374

Epsteina-Barra wirus

372.5

382.85

380,375

Erwinia amylovora

347.2

352.1

350

Erwinia carotovora

368.1

377

373

Escherichia coli (E. coli)

[pałeczka okrężnicy; bakterie jelitowe]

356

356

356, 391

Escherichia coli (E. coli) (drugie pasmo)

392

393

Gaffkya tetragena;

powoduje infekcje dróg oddechowych

344.85

352.5

350

Gardnerella vaginalis; powoduje infekcje

jajowodów i nasieniowodu

338

342.55

340

Haemophilus influenzae [pałeczka grypy];

zapalenie opon mózgowych,

zapalenie stawów

336.41

336.41

336

Herpes simplex 1 [opryszczka pospolita]

291.25

293.05

292, 345.5

Herpes simplex 1 (drugie pasmo)

345.35

345.75

Herpes simplex 2, świeży rozmaz

353.9

362.9

360, 355

Herpes Zoster [półpasiec]

416.6

420.2

418

Histomonas meleagridis (wątroba)

376.55

378.7

377

Histoplasma capsulatum

298.3

304.85

302

HIV

365

365

365

Influenza A i B [grypa]

313.35

323.9

320,315

Klebsiella pneumoniae;

powoduje zapalenie płuc

398.45

404.65

401,419

K lebsiella pneumoniae (drugie pasmo)

416.9

421.9

Lactobacillus acidophilus (zęby)

346.05

351.65

349

Lcptospira interrogans, krętek

397.05

401.1

399

Micrococcus luteus

Micrococcus roseus

Mikoplazma

322.85

323.9

323.5, 346

Mikoplazma (drugie pasmo)

342.75

349.3

Mycobacterium para TB

Mycobacterium phlei

409.65

410.65

410

Mycobacterium smegmatis [prątek mastki]

Mycobacterium tuberculosis

[prątek gruźlicy]

430.55

434.2

432

Ncisseria gonorrhea [dwoinka rzeżączki]

333.85

336.5

334

Ncisseria sicca

Nocardia asteroides;

wykrywane przy chorobie Parkinsona

354.95

355.35

355.1,368

Nocardia asteroides (drugie pasmo)

363.7

370

Odra, antygen

369.5

373

371

Proopionobacterium, wykwity

383.75

389

387

Proteus mirabilis [odmieniec dziwaczny]

320.55

326

324, 349

Proteus mirabilis (drugie pasmo)

345.95

352.1

Proteus vulgaris [odmieniec pospolity];

patogen dróg moczowych

408.75

416.45

413,336,328

Proteus vulgaris (drugie pasmo)

333.75

339.15

Proteus vulgaris (trzecie pasmo)

327.2

329.5

Pseudomonas aeruginosa

[pałeczka ropy błękitnej];

wykrywana w otwartych ranach

331.25

334.6

333, 332,65

Pseudomonas fluorescens

[pałeczka fluoryzująca]

Rhizobium leguminosarum

Salmonella enteriditis;

infekcje układu pokarnowego

329

329

329

Salmonella paratyphi

[pałeczka duru rzekomego]

365.05

370.1

368, 385

Salmonella typhimurium

[pałeczka duru mysiego];

zatrucie pokarmowe, nerwowość, apatia

382.3

386.55

355, 386, 390

Serratia marcescens [pałeczka krwawa]

349.45

352.1

351

Shigella dysenteriae; problemy żołądkowe

390.089

390.089

390,089

Shigella flexneri; depresja

394

394

394

Shigella sonnei; guzy

318

318

318

Sphaerotilus natans

388.4

393.45

391

Spirillum itersonil

Spirillum serpens

378.35

382.8

380

Spirillum sinuosum

Spiriilum volutans

Spory bakterii w endosporach

385.15

385.95

Staphylococcus aureus

[gronkoweic złocisty], kultury

376.27

380.85

Staphylococcus aureus (preparat);

powoduje infekcje zębów,

wrzody, choroby serca

381

381

378, 381

Staphylococcus epidermidis

[gronkowiec skóry];

atakuje skórę i błony śluzowe

Streptococcus lactis; występuje w mleku

382

387

385

Streptococcus mitis;

infekcje płuc, zębów,

wrzody, sztywne kolana

313.8

321.1

318

Streptococcus pneumoniae;

powoduje zapalenie pluć

i zapalenie ucha wewnętrznego

366.85

370.2

368

Streptococcus pyogenes

[gronkowiec ropotwórczy] (zęby)

360.5

375.3

373

Streptococcus sp. grupa G (zęby)

368.15

368.85

368

świnka, antygen

377.6

384.65

382

Mozaika tytoniowa, wirus (tytoń)

427.15

429.55

428

Treponema pallidum

[krętek blady]; powoduje kiłę

346.85

347.4

347

TroglodyteIla abrassari

377.75

385.2

383,419

Troglodytella abrassari (drugie pasmo)

416.9

422.2

Vibrio (photobacterium) fischeri

Veillonella dispar

401.75

405.2

403

Wirus oskrzelowy

378.95

383.15

380

Zapalenie wątroby B, antygen rdzeniowy

414.55

420.8

418

Zarodek bacillus

372.45

378.65

376

 

Obleńce, płazińce, jednokomórkowce

 

Niska czest.

(KHz)

Wysoka czest.

(KHz)

W celu usuniecie,

używaj generatora przez 3 min. na tych czest.

Acanthamoeba culbertsoni

Acanthocephala[kolcogłowy]

Anaplasma marginale

386.4

388.

387, 422

Anaplasma marginale (drugie pasmo)

415.3

424

Ancylostoma braziliense (dojrzały osobnik)

397.6

403.25

401

Ancylostoma caninum

383.1

402.9

400, 393, 386

Ancylostoma duodenale [tęgoryjec dwunastnicy]

(osobnik męski)

Anguillula aceti

Ascaris [glista], larwy w płucach;

pospolity pasożyt psów i kotów

404.9

409.15

408

Asccaris lumbricoides [glista ludzka]

(osobnik męski i żeński)

j.w.

Ascaris megalocephala (osobnik męski)

403.85

409.7

408

Babcsia bigemina

Babesia canis, rozmaz

Balantidium coli, cysty

458.8

462.9

460

Balantidium sp., trofozoity (u świnki

morskiej) pasożytniczy orzęsek

Besnoitia (płuca) pierwotniak

352.8

361.4

358

Capillaria hepatica (wątroba)

424.25

430.65

428

Chilomastix, cysty (szczur)

388.95

390.7

389, 42

Chilomastix, cysty (szczur) (drugie pasmo)

425.2

427.3

Chilomastix mesnili, tropozoity

j.w.

Chilomonas, cały szczep

393.75

400

398

Clinostomum metacerkaria

Clonorchis, metacerkaria

Clonorchis sinensis

425.7

428.75

427

Clonorchis sinensis, jaja

Cryptocotyle lingua (dojrzały osobnik)

409.95

416

414

Didinium

Dientamoeba fragilis

401.35

406.05

404

Dipetalonema perstans

(microfilaria, ludzka krew)

Dirofilaria immitis, pasożyt psi

408.15

411.15

409

Echinoporyphium recurvatum

418.55

423.9

421

Echinostoma revolutum

425.5

429.65

428

Eimeria stiedae

Eimeria tenella

Endamoeba gingivalis, trofozoity

433.8

441

438

Endolimax nana trofozoity, i cysty

394.25

397.1

396, 432

Endolimax nana, trofozoity i cysty

(drugie pasmo)

430.5

433.35

Entamoeba coli [pełzak okrężnicy], cysty

Entamoeba coli, trofozoity

397

400.35

398

Entamoeba histolytica [pełzak czerwonki],

trofozoit

381.1

387.8

385

Enterobius vermicularis

420.95

426.3

423

Eurytrema pancreaticum

420.35

422.3

421

Eurytrema pancreaticum, wczesne stadium

Fasciola hepatica [motylica wątrobowa]

421.35

427.3

425

Fasciola hepatica, cerkaria

423.8

430.6

427

Fasciola hepatica, jaja

422

427.6

425

Fasciola hepatica, metacerkaria

Fasciola hepatica, miracidium

421.75

424.7

423

Fasciola hepatica, redie

420.6

427.5

425

Fasciolopsis buskii, dojrzały osobnik

427.7

435.1

434

Fasciolopsis buskii, jaja

427.35

435.45

434

Fasciolopsis buskii, jaja niewyklute

Fasciolopsis, cerkaria

429.5

436.25

434

l-asciolopsis, miracidium

427.35

435.2

434

Fasciolopsis, redie

427.3

433

432

Fischoedrius elongatus

441.75

443.2

442

Gastrothylax elongatus

451.9

457.1

455

Giardia lamblia, trofozoity

421.4

426.3

424

Giardia lamblia, cysty

Gyrodactylus

378.75

381.8

380

Flaemonchus contortus

386.8

395.5

393

Haemoproteus

Hasstile sig. tricolor (osobnik dojrzały)

448.05

455.1

453

Heterakis

Hypodereum conoideum

424.45

429.55

427

Iodamoeba butschlii, trofozoity i

437.85

448.5

445, 402

Iodamoeba butschlii, trofozoity i

(drugie pasmo)

398.15

404.75

Leishmania braziliensis

400.05

405.1

403

Leishmania donovani

398

402.65

400

Leishmania mexicana

400.2

403.8

402

Leishmania tropica

402.1

407.4

405

Leucocytozoon

397.45

402.55

400

Loa loa

360.551

360.551

361

Macracanthorhynchus

438.85

442.8

440

Metagonimus Yokogawai

437.35

442.1

440

Monocystis agilis

Myxosoma

409.6

416.95

414

Naegleria fowleri

356.9

364.35

362

Naegleria fowleri (mózg)

Necator americanus, larwy

Notocotylus quinqeserialis

Onchocerca volvulus, guz

436.3

442.1

440

Paragonimus Westermanii,

dojrzały osobnik)

437.8

454.2

452,447

Passalurus ambiguus

428.8

444.15

441,437

Pelomyxa carolinensis

Plasmodium cynomolgi

417.3

424.5

422

Plasmodium falciparum

[zarodziec sierpowaty], rozmaz

372.3

373.8

373

Plasmodium vivax

[zarodziec ruchliwy], rozmaz

438.15

445.1

442

Platynosomum fastosum, dojrzały osobnik

Pneumocystis carnii (płuca)

405.75

409.15

407

Prosthogonimus macrorchis, jaja

396.85

404.75

401

Sarcina lutea

Sarcocystis

450.55

454.95

452

Schistosoma haematobium

473

473

473

Schistosoma japonicum, jaja

Schistosoma mansoni

353

353

353

Stephanurus dentalus, jaja

457.35

463.1

461

Stigeoclonium

404.25

415.25

412, 407

Strongyloides [węgorki],

larwa w stadium gastruli

398.4

402

400

Strongyloides,

pasożytnicze osobniki żeńskie

Toxocara, jaja

Toxoplazma, stadium występujące

w organizmie człowieka

395

395

395

Trichinella spiralis [włosień kręty] (mięśnie)

403.85

405.57

404.5

Trichomonas muris

Trichomonas vaginalis

[rzęsistek pochwowy]

378

383.6

381

Trichuris sp. [włosogłówka], osobnik męski

388.3

408.9

406

Trypanosoma brucei

423.2

431.4

429

Trypanosoma cruzi (tkanka mózgowa)

460.2

465.65

463

Trypanosoma equiperdum

434.6

451.25

448, 442, 438

Trypanosoma gambiense

393.75

398.7

396

Trypanosoma lewisi (rozmaz krwi)

424.5

426

425

Trypanosoma rhodesiense

423.5

428.55

426

Urocleidus

442.35

450

447

 

Tasiemce

 

Tasiemce składają się z segmentów. Pierwszy segment tworzy główkę zwaną scolex. Wzrost tych pasożytów polega na dodawaniu kolejnych segmentów do ciała.

Tasiemce mogą mieć bardzo zróżnicowane pasma częstotliwości, które mogą zależeć od długości osobnika! Przypuszczalnie każdy kolejny segment ma własną, coraz to niższą, częstotliwość. Nie używaj generatora do zabijania tasiemców. Jeśli przypadkowo zabijesz tylko środkowe segmenty, a nie całego osobnika, możesz tylko pobudzić jego wzrost. Używaj tylko zappera.

 

Niska czest.

Wysoka czest.

Cysticercus fasciolaris

436.4

440.05

Diphyllobothrium erinacei (Mansoni), scolex

467.25

487.55

Diphyllobothrium erinacei, jaja

Diphyllobothrium fatum, scolex

452.9

472.3

Dipylidium caninum, człon dojrzały

439.55

444.3

Dipylidium caninum, scolex

451.95

472.15

Echinococcus granulosus

[tasiemiec bąblowcowy]

451.6

461.5

Echinococcus granulosus, cysty

441.15

446.5

Echinococcus granulosus, jaja

Echinococcus multilocularis

[bąblowiec wielojamowy]

455.85

458.35

Heterophyes heterophyes

Hymenolepis cysticercoides

478

481.75

Hymenolepis diminuta

445

481.15

Hymenolepis diminuta, jaja

Hymenolepis nana, jaja

Moniezia, scolex

430.35

465.2

Moniezia expansa, człon

430.35

465.2

Moniezia expansa, jaja

Multiceps serialis

453.6

457.8

Taenia pisiformis, wągry typu cysticerkus

475.2

482.1

Taenia pisiformis, jaja

465.2

469.7

Taenia saginata, wągry typu cysticerkus

476.5

481.05

Taenia saginata, jaja

Taenia solium, wągry typu cysticerkus

475

475

Taenia solium, scolex

444

448.9

Taenia solium, jaja

 

Częstotliwości roztoczy

 

Na tych organizmach przenoszone są wirusy powodujące przeziębienie!

 

Roztocze

KHz

Demodex folliculorum [nużeniec]

682

Dermatophagoides (kurz)

707

Mączny rozkruszek

718

Ornithonyssus, pasożyt ptaków

877, 878

Sarcoptes scabei [świerzbowiec]

735

 

Różne organizmy

 

KHz

Bryozoa cristatalla

396

Mucor mucedo

288

Niebiesko-zielone glony

256

Rhizobium meliloti

330

Wrotki

1151

 

Można w łatwy sposób zrobić samemu preparat, gdy ktoś z rodziny jest chory. Odnalezienie częstotliwości patogenu na wykresie może pomóc w jego identyfikacji. Pozwoli się to zorientować, czy pasożyt ten powraca do nas ustawicznie.

 

Niezidentyfikowane patogeny

Niska częst.

Wysoka czest.

Grzyb EW

362

364.9

Grzyb JWB

397.2

400.75

Próchnica

384.3

387.2

Próchnica (N)

367.9

375.05

Próchnica (N) (drugie pasmo)

326.95

331.5

Próchnica (N) (trzecie pasmo)

293.2

297.4

Ubytki w zębach 1

378.8

383.05

Ubytki w zębach I (drugie pasmo)

294.7

298.25

Ubytki w zębach I (trzecie pasmo)

233.1

238.2

Ubytki w zębach 11

384.95

387.05

Ubytki w zębach II (czwarte pasmo)

340.15

344.8

Ubytki w zębach II (drugie pasmo)

278.75

284

Ubytki w zębach II (piąte pasmo)

305.5

310.35

Ubytki w zębach II (trzecie pasmo)

212.15

218

Wirus przeziębienia HRC

395.8

395.8

 

Toksyny

 

Toksyny i rozpuszczalniki, pomimo że nie są organizmami żywymi, muszą nadawać na charakterystycznych częstotliwościach. W przeciwnym wypadku nie można by ich było wykryć synkrometrem. Zjawisko to wymaga dokładnego wyjaśnienia.

Większość toksycznych materiałów, których używamy, należy do metali, metali ciężkich i lantanowców. Niektóre są jednak wyjątkiem, jak PCB i formaldehyd.

Poniżej znajduje się lista około 70 toksycznych składników. Większość z nich została kupiona jako standardowe rozpuszczalniki (Atomie Absorbtion Standard Solutions) i dlatego były bardzo czyste. Były przechowywane w półlitrowych butelkach z bursztynu z zatyczkami z bakelitu i były na stałe zapieczętowane plastikową taśmą, ponieważ do testowania nie trzeba było ich otwierać. Gęstość i rozpuszczalność nie są w tych testach istotne. Główne źródła pochodzenia tych substancji

są podane obok ich nazw.

 

 

Toksyczna substancja

Źródła

3,4 Benzopiren

jedzenie gotowane na ogniu, tosty

4,5 Benzopiren

jedzenie gotowane na ogniu, tosty

Aflatoksyna B

piwo, chleb, ocet jabłkowy, spleśniałe owoce, orzechy

Aluminium

sprzęt kuchenny, dezodoranty, mydła

Antymon

zapach w wodach toaletowych i kolońskich

Arsen

pestycydy, środki do czyszczenia dywanów, tapety

Azbest

taśma do suszarek, suszarka do włosów, farba na grzejnikach

Azotan toru

ziemia (pył)

Bar

szminka, spaliny autobusowe

Benzalkonium

pasta do zębów

Beryl

latarnie sztormowe, benzyna, protezy dentystyczne, nafta

Bizmut

wody kolońskie i toaletowe, środki zobojętniające

Bor

Brom

wybielona mąka

Cer

plomby dentystyczne

Cez

przezroczyste butelki plastikowe używane do napoi

Chlor

wybielacz

Chrom

kosmetyki, zmiękczacz do wody

Cyna

pasta do zębów

Cyrkon

dezodoranty, pasta do zębów

Dysproz

farby, odplamiacze

Erb

opakowania spożywcze, tabletki

Europ

plomby

Fluorek sodowy

pasta do zębów

Formaldehyd

pianka w materacach i meblach, panele

Gadolin

plomby

Gal

plomby

German

w plombach z talem

Hafn

lakier do włosów, lakier do paznokci, tabletki

Holm

zazwyczaj razem z PCB

Ind

plomby

Iryd

plomby

Iterb

tabletki

Itr

tabletki

Kadm

galwanizowane rury, stare plomby dentystyczne

Kobalt

proszki do prania, niebieskie i zielone produkty do ciała

Krzemian glinowy

sól, zmiękczacz wody

Lantan

komputer i drukarka

Lit

drukarka

Lutet

farba, wybielacze

Miedź

plomby, rury

Molibden

akcesoria samochodowe

Neodym

tabletki

Nikiel

plomby, metalowe ramy

Niob

tabletki, folia do pakowania żywności

Octan talu

plomby rtęciowe

Octan uranu

ziemia (pył)

Ołów

lutowane złączenia rur

Pallad

plomby

PCV (polichlorek winylu)

kleje, artykuły budowlane, przeciekająca klimatyzacja

Pięciotlenek wanadu

wyciek gazu, świece (niekoniecznie zapalone)

Platyna

plomby

Prazeodym

tabletki

Rad

rury wodociągowe, pęknięcie w betonie w piwnicy

Ren

krochmal w sprayu

Rod

plomby

Rtęć

plomby

Rubid

plomby

Ruten

plomby

Samar

plomby

Selen

Skand

plomby

Srebro

plomby

Stront

pasta do zębów, zmiękczacz do wody

Tantal

plomby

Tellur

plomby

Terb

tabletki

Tlenek europu

plomby

Tul

w wielu markach witaminy C

Tytan

plomby, puder do ciała

Wielocblorek difenylu PCB

środki czyszczące, lakier do włosów, maście

Włókno szklane

pył pochodzący z izolacji cieplnej budynków

Wolfram

grzałka elektryczna do wody, lokówka, toster

Złoto

wypełnienia zębów

 

Rozpuszczalniki

 

Oto lista niektórych rozpuszczalników, razem ze źródłami ich pochodzenia. Są to środki chemiczne, bardzo czyste, kupione od spółek chemicznych. Rozpuszczalniki oznaczone gwiazdką (*) były przedmiotem niedawno wydanej książki The Neurotoxicity of Solvents Petera Arlien-Soburg, CRC Press 1992.

 

Rozpuszczalnik

Źródło

1,1,1, Trichloroetan* (TCE)

przyprawione pożywienie

2 Butanon* (metyloetyloketon)

przyprawione pożywienie

2 Hexanon* (metylobutyloketon)

przyprawione pożywienie

2 metyl-m-propanol

2 Propanol (alkohol propylowy)

patrz lista alkoholi propylowych

2, 5-Heksanodiol *

przyprawione pożywienie

Aceton

woda pitna kupiona w sklepie, nie gotowane ziarno, karma dlazwierząt

Acetonyloaceton (2,5 heksanediol)

przyprawione pożywienie

Alkohol zbożowy

95% alkohol etylowy kupiony w sklepie monopolowym

Azotyn butylu

Benzen

Produkty skażone benzenem

Benzyna ołowiowa

kupiona na stacji benzynowej

Dekan

ciastka zbożowe

Denaturat

kupiony w aptece

Dichlorometan* (chlorek metylu)

kupiony sok pomarańczowy, mieszanka liści herbacianych

Eter

w niektórych benzynach

Hexan*

napoje bez kofeiny

Isoforon

przyprawione pożywienie

Ksylen*

woda pitna kupiona w sklepie, nie gotowane zboża

Metanol

Coca Cola i Pepsi Cola, sztuczne słodziki, odżywki dla dzieci

Nafta

kupiona na stacji benzynowej

Olej mineralny

płyny kosmetyczne

Paradichlorobenzen

kulki naftaliny

Pentan

napoje bez kofeiny

Rozpuszczalnik

kupiony w sklepie z farbami

Styren*

dania na styropianowych talerzach

Toluen*

woda pitna kupiona w sklepie, nie gotowane zboża

Trichloroetylen* (TCEtylen)

przyprawione pożywienie

Trójchlorek węgla

woda pitna kupiona w sklepie, nie gotowane ziarno, karma dlazwierząt

 

Tabela częstotliwości patogenów

 

Skorzystaj z tej tabeli, jeżeli znasz częstotliwość patogenu, lecz nie rozpoznajesz go. Kolejność częstotliwości oparto na ich górnych rejestrach (druga kolumna)

 

Częstotliwość

Rodzaj

patogenu

Nazwa

Niska

Wysoka

77.91

77.91

pleśń

Cytochalasyna B

81.00

81.00

śluzowiec

Argyria

88.00

88.00

pleśń

Sterigmatocysta

91.00

91.00

pleśń

Cytochalasyna B (drugie pasmo)

96.00

96.00

pleśń

Sterigmatocysta (drugie pasmo)

100.00

100.00

pleśń

Zearalenon

126.00

126.00

śluzowiec

Lycogala

126.00

126.00

pleśń

Sterigmatocysta (czwarte pasmo)

177.19

177.19

pleśń

Aflatoksyna

211.00

211.00

śluzowiec

Stemonitis

212.15

218.00

Ubytki w zębach II (trzecie pasmo)

233.10

238.20

Ubytki w zębach I (trzecie pasmo)

256.00

256.00

Niebiesko-zielone glony

277.00

277.00

pleśń

Sorgo syrop

278.75

284.00

Ubytki w zębach II (drugie pasmo)

288.00

288.00

pleśń

Griseofulwina

288.00

288.00

Mucor mucedo

291.25

293.05

wirus

Herpes simplex I

295.00

295.00

pleśń

Sporysz

293.20

297.40

Próchnica (N) (trzecie pasmo)

294.70

298.25

Ubytki w zębach I (drugie pasmo)

298.30

304.85

bakteria

Histoplasma capsulatum

305.50

310.35

Ubytki w zębach II (piąte pasmo)

318.00

318.00

bakteria

Shigella sonnei

313.80

321.10

bakteria

Streptococcus mitis

313.35

323.90

wirus

Influenza A i B (grypa)

322.85

323.90

bakteria

Mikoplazma

313.35

323.90

pasożyt

Leihsmania tropica

324.30

325.00

bakteria

Bacteroides fragilis

325.70

326.00

bakteria

Bacteroides fragilis (drugie pasmo)

320.55

326.00

bakteria

Proteus mirabilis

329.00

329.00

bakteria

Salmonella enteriditis

327.20

329.50

bakteria

Proteus vulgaris (trzecie pasmo)

330.00

330.00

Rhizobium meliloti

326.95

331.50

Próchnica (N) (drugie pasmo)

329.85

332.25

bakteria

Bordetella pertussis

331.25

334.60

bakteria

Pseudomonas

336.41

336.41

bakteria

Haemophilus influenzae

333.85

336.50

bakteria

Neisseria gonorrhea

333.75

339.15

bakteria

Proteus vulgaris (drugie pasmo)

340.00

344.00

bakteria

Corynebacterium diptheriae

340.15

344.80

Ubytki w zębach II (czwarte pasmo)

345.55

345.75

wirus

Herpes simplex

346.85

347.40

bakteria

Treponema pallidum

342.75

349.30

bakteria

Mikoplazma (drugie pasmo)

345.95

352.10

bakteria

Proteus mirabilis (drugie pasmo)

347.20

352.10

bakteria

Erwinia amylovora

349.45

352.10

bakteria

Serratia marcescens

344.85

352.50

bakteria

Gaffkya tetragena

353.00

353.00

pasożyt

Schistosoma mansoni

356.00

356.00

bakteria

Escherichia coli (E. coli)

352.00

357.20

bakteria

Campylobacter pyloridis

360.55

360.55

pasożyt

Loa loa

352.80

361.40

pasożyt

Besnoitia (płuca), pierwotniak

357.60

362.40

bakterie

Bakterie śluzowe

353.90

362.90

wirus

Herpes simplex 2 (świeży rozmaz)

361.45

363.70

wirus

Coxsackie, wirus B4

357.95

364.00

bakteria

Diplococcus diphtheriae

356.90

364.35

pasożyt

Naegleria fowleri

361.00

364.55

bakteria

Clostridium botulinum

362.00

364.90

Grzyb EW

363.90

364.90

wirus

Coxsackie, wirus B-4 (drugie pasmo)

365.00

365.00

wirus

HIV

363.20

365.30

bakteria

Bacillus anthracis (drugie pasmo)

362.05

365.60

bakteria

Clostridium septicum

360.50

366.10

wirus

Coxsackie, wirus B-l

351.65

368.45

bakteria

Diplococcus pneumoniae

368.15

368.85

bakteria

Streptococcus sp. grupa G

363.70

370.00

bakteria

Nocardia asteroides (drugie pasmo)

365.05

370.10

bakteria

Salmonella paratyphi

366.85

370.20

bakteria

Streptococcus pneumoniae

359.40

370.50

bakteria

Bacillus anthracis (trzecie pasmo)

365.30

370.60

bakteria

Campylobacter, zarodek

369.50

373.00

bakteria

Odra, antygen

372.30

373.80

wirus

Plasmodium falciparum, rozmaz

374.00

374.00

pasożyt

Enterobacter aerogenes, bakterie jelitowe

367.90

375.05

Próchnica (N)

360.50

375.30

bakteria

Streptococcus pyogenes

373.65

375.85

bakteria

Bacillus cereus

368.10

377.00

bakteria

Erwinia carotovora

372.45

378.65

bakteria

Zarodek bacillus

376.55

378.70

bakteria

Histomonas meleagridis (wątroba)

376.27

380.85

bakteria

Staphylococcus aureus, kultury

381.00

381.00

bakteria

Staphylococcus aureus, preparat

378.75

381.80

pasożyt

Gyrodactylus

378.95

382.00

wirus

Borellia burgdorferi (artretyzm)

378.35

382.80

bakteria

Spirilluum serpens

372.50

382.85

wirus

Epsteina-Barra wirus

378.80

383.05

Ubytki w zębach I

378.95

383.15

wirus

Wirus oskrzelowy

378.00

383.60

pasożyt

Triehonomas vaginalis

379.70

383.95

bakteria

Chlamydia trachomatis

379.50

384.30

bakteria

Eikanella corrodens

377.60

384.65

wirus

Świnką antygen

377.75

385.20

bakteria

Troglodytella abrassari

369.75

385.40

bakteria

Alpha streptococcus

385.15

385.95

bakteria

Spory bakterii w endosporach

382.30

386.55

bakteria

Salmonella typhimurium

371.45

386.90

wirus

Adenowirus (drugie pasmo)

382.00

387.00

bakteria

Streptococcus lactis

371.85

387.10

bakteria

Bacillus subtilis, odm. czarna

380.60

387.40

bakteria

Beta streptococcus

381.10

387.80

pasożyt

Entamoeba histolytica, tropozoid

386.40

388.00

pasożyt

Anaplasma marginale

384.20

388.40

drożdżak

Candida albicans

383.75

389.00

bakteria

Propionobacterium, wykwit

390.09

390.09

bakteria

Shigella dysenteriae

388.95

390.70

pasożyt

Cilomastix, cysty (szczur)

382.80

391.15

bakteria

Clostridium acetobutylicum

386.95

391.45

bakteria

Bacillus anthracis, spory

392.00

393.00

bakteria

Escherichia coli (E. coli) (drugie pasmo)

393.00

393.00

wirus

Adenowirus

388.40

393.45

bakteria

Sphaerotilus natans

394.00

394.00

bakteria

Shigella flexneri

395.00

395.00

pasożyt

Toxoplazma, stadium wyst. w organ, człowieka

386.80

395.50

pasożyt

Haemoncus contortus

395.80

395.80

wirus

Wirus przeziębienia HRC

394.90

396.70

bakteria

Branhamella (Neisseria)

394.25

397.10

pasożyt

Endotimax nana, tropozoid

393.50

398.05

bakteria

Bacillus anthracis

394.20

398.10

bakteria

Clostridium perfringens

393.75

398.70

pasożyt

Trypanosoma gambiense

393.75

400.00

pasożyt

Chilomonas, cały szczep

397.00

400.35

pasożyt

Entamoeba coli, tropozoid

397.20

400.75

Grzyb JWB

397.05

401.10

bakteria

Leptospira interrogans

399.40

402.00

pasożyt

Strongyloides, larwa w stadium gastruli

397.45

402.55

pasożyt

Leucocytozoon

398.00

402.65

pasożyt

Leishmania donovani

383.10

402.90

pasożyt

Ancylostoma caninum

397.60

403.25

pasożyt

Ancylostoma braziliense, dojrzały osobnik

400.20

403.80

pasożyt

Leishmania mexicana

398.45

404.65

bakteria

Kiebsiella pneumoniae

396.85

404.75

pasożyt

Prosthogonimus macrorchis, jaja

398.15

404.75

pasożyt

Iodoamoeba butschlii, drugie pasmo

400.05

405.10

pasożyt

Leishmania braziliensis

401.75

405.20

bakteria

Veillonella dispar

403.85

405.57

pasożyt

Trichinella spiralis (mięśnie)

401.35

406.05

pasożyt

Dientamoeba fragilis

402.10

407.40

pasożyt

Leishmania tropica

405.65

407.45

bakteria

Blepharisma

388.30

408.90

pasożyt

Trichuris sp., osobnik męski

404.90

409.15

pasożyt

Ascaris larvae w płucach

405.75

409.15

pasożyt

Pneumocystis carnii (płuca)

403.85

409.70

pasożyt

Ascaris megalocephala, osobnik męski

409.65

410.65

bakteria

Mycobacterium phlei

408.35

410.75

wirus

Cytomegalovirus (CMV), antygen

408.15

411.15

pasożyt

Dirofilaria immitis

404.25

415.25

pasożyt

Stigeoclonum

409.95

416.00

pasożyt

Cryptocotyle lingua, dojrzały osobnik

408.75

416.45

bakteria

Proteus vulgaris

409.60

416.95

pasożyt

Myxosoma

416.05

418.75

bakterie

Otoczki bakteryjne

416.60

420.20

wirus

Herpes Zoster

414.55

420.80

wirus

Zapalenie wątroby B, antygen

416.90

421.90

bakteria

Kiebsiella pneumoniae (drugie pasmo)

416.90

422.20

bakteria

Troglodytella abrassari

420.35

422.30

pasożyt

Eurytrema pancreaticum

418.55

423.90

pasożyt

Echinoporyphium recurva

415.30

424.00

pasożyt

Anaplasma marginale (drugie pasmo)

417.30

424.50

pasożyt

Plasmodium cynomolgi

421.75

424.70

pasożyt

Fasciola hepatica, miracidium

424.50

426.00

pasożyt

Trypanosoma lewisi, rozmaz krwi

420.95

426.30

pasożyt

Enterobius vermicularis

421.40

426.30

pasożyt

Giardia lamblia, tropozoit

421.35

427.30

pasożyt

Fasciola hepatica

425.20

427.30

pasożyt

Chilomastix, cysty (szczur) (2 pasmo)

420.60

427.50

pasożyt

Fasciola hepatica, redie

422.00

427.60

pasożyt

Fasciola hepatica, jaja

423.50

428.55

pasożyt

Trypanosoma rhodensiens

425.70

428.75

pasożyt

Clonorchis sinensis

424.45

429.55

pasożyt

Hypodereum conoideum

427.15

429.55

wirus

Wirus mozaiki tytoniowej

425.50

429.65

pasożyt

Echinostoma revolutum

423.80

430.60

pasożyt

Fasciola hepatica, cerkaria

424.25

430.65

pasożyt

Capillaria hepatica (wątroba)

423.20

431.40

pasożyt

Trypanosoma brucei

428.10

432.20

bakteria

Cytophaga rubra

427.30

433.00

pasożyt

Fasciolopsis redia

430.50

433.35

pasożyt

Endolimax nana (drugie pasmo)

430.55

434.20

bakteria

Mycobacterium tuberculosis

427.70

435.10

pasożyt

Fasciolopsis buskii

427.35

435.20

pasożyt

Fasciolopsis miracidia

427.35

435.45

pasożyt

Fasciolopsis buskii, jaja

429.50

436.25

pasożyt

Fasciolopsis, cerkaria

436.40

440.05

tasiemiec

Cysticercus fasciolaris

433.80

441.00

pasożyt

Endamoeba gingivalis, trofozoity

436.30

442.10

pasożyt

Onchocerca volvulus (guz)

437.35

442.10

pasożyt

Metagonimus Yogawai

438.85

442.80

pasożyt

Macracanthorhynchus

441.75

443.20

pasożyt

Fischoendrius elongatus

428.80

444.15

pasożyt

Passalurus ambiguus

439.55

444.30

tasiemiec

Dipylidium caninum

438.15

445.10

pasożyt

Plasmodium vivax, rozmaz

441.15

446.50

tasiemiec

Echinococcus granulosus

437.85

448.50

pasożyt

Iodamoeba butschlii, trofozoity i cysty

444.00

448.90

tasiemiec

Taenia solium, scolex

442.35

450.00

pasożyt

Urocleidus

434.60

451.25

pasożyt

Trypanosoma equiperdum

437.80

454.20

pasożyt

Paragonimus Westermanii, dojrzały osobnik

450.55

454.95

pasożyt

Sarcocystis

448.05

455.10

pasożyt

Hasstile sig. tricolor, osobnik dojrzały

451.90

457.10

pasożyt

Gastrothylax elongatus

453.60

457.80

tasiemiec

Multiceps serialis

455.85

458.35

tasiemiec

Echinococcus multilocularis

451.60

461.50

tasiemiec

Echinococcus granulosus, jaja

458.80

462.90

pasożyt

Balantidium coli, cysty

457.35

463.10

pasożyt

Stephanurus dentalus, jaja

430.35

465.20

tasiemiec

Moniezia, scolex

430.35

465.20

tasiemiec

Moniezia expansa, człon

460.20

465.65

pasożyt

Trypanosoma cruzi (tkanka mózgowa)

465.20

469.70

pasożyt

Taenia pisiformis, jaja

451.95

472.15

tasiemiec

Dipylidum caninum, scolex

452.90

472.30

tasiemiec

Diphyllobothrium latum, scolex

473.00

473.00

pasożyt

Schistosoma haematobium

475.00

475.00

tasiemiec

Taenia solium, wągry typu cysticerkus

476.50

481.05

tasiemiec

Taenia saginata, wągry typu cysticerkus

445.00

481.15

tasiemiec

Hymenolepis diminuta

478.00

481.75

tasiemiec

Hymenolepis cysticercoides

475.20

482.10

tasiemiec

Taenia pisiformis, wągry typu cysticerkus)

467.25

487.55

tasiemiec

Diphyllobothrium erinacei, jaja

682.00

682.00

roztocze

Demodex folliculorum foli

707.00

707.00

roztocze

Dermatophagoides (kurz)

718.00

718.00

roztocze

Mączny rozkruszek

735.00

735.00

roztocze

Sarcoptes scabei [świerzbowiec]

877.00

878.00

roztocze

Ornithonyssus, pasożyt ptaków